วิธีดูแลรถมือสองให้วิ่งได้นานและปลอดภัย

วิธีดูแลรถมือสองให้วิ่งได้นานและปลอดภัย

รถยนต์คือยานพาหนะที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี แต่การที่จะทำให้ยานพาหนะชนิดนี้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานที่ปลอดภัยนั้น จำเป็นต้องอาศัยการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมและถูกวิธี โดยเฉพาะรถมือสอง ที่มีอายุการใช้งานมาแล้วระยะหนึ่ง ความสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ย่อมด้อยกว่ารถยนต์ใหม่ ๆ ที่พึ่งออกจากศูนย์บริการ การดูแลรักษาให้รถยนต์อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอจึงนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก โดยมีรายละเอียดวิธีการดูแลรักษาดังต่อไปนี้

  1. การดูแลช่วงล่างของรถยนต์ ในขณะที่รถกำลังขับเคลื่อนไปยังสถานที่ต่าง ๆ นั้น ช่วงล่างของรถมือสอง นับว่าต้องรับภาระของรถไม่น้อย ทั้งน้ำหนักจากตัวถังรถยนต์ ไปจนถึงแรงกระแทกและแรงเสียดสีที่มาจากท้องถนน ทำให้บริเวณช่วงล่างของรถยนต์มือสองมีความเสี่ยงที่จะเกิดการชำรุดเสียหายได้ง่าย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม เริ่มตั้งแต่การดูแลรักษายางรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ มีลมยางที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถรองรับแรงกระแทกและน้ำหนักของตัวรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลักษณะของดอกยางที่สมบูรณ์ เพื่อให้มีการทรงตัวที่ดี สามารถยึดเกาะพื้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในระหว่างการขับขี่รถยนต์เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ระบบเบรกของรถยนต์มือสองยังควรมีการตรวจสอบว่าผ้าเบรกยังอยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่ เพื่อให้คงประสิทธิภาพในการหยุดรถที่ดี ระบบเพลาและลูกหมากไม่สั่นสะเทือนในขณะออกวิ่ง เพราะจะส่งผลให้ส่วนอื่น ๆ ของรถยนต์เสียหายได้ง่ายนั่นเอง
  2. การทำงานของแสงสว่าง แสงสว่างที่เหมาะสม นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นให้กับผู้ขับขี่รถมือสอง ได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังใช้เป็นสัญญาณให้ผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนคนอื่น ๆ เพิ่มความระมัดระวังในการร่วมทางอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย และขวา สัญญาณไฟเบรกที่ต้องเตือนให้รถคันที่ตามหลังมาชะลอความเร็ว หรือสัญญาณไฟฉุกเฉินที่บอกให้รถคันอื่น ๆ ทราบว่าเกิดเหตุผิดปกติขึ้นเบื้องหน้า เพื่อเพิ่มความระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงจากช่องทางที่ผู้ขับรถยนต์มือสองใช้งานอยู่นั่นเอง ดังนั้นระบบแสงสว่างต่าง ๆ เหล่านี้จึงควรได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีอาการกระตุก ดับ หรือสกปรกจนไม่สามารถส่องสว่างได้ดีเท่าที่ควร
  3. การทำงานของที่ปัดน้ำฝน และน้ำล้างกระจกมองหน้า กระจกมองหน้ารถคือองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ผู้ขับขี่ รถมือสอง สามารถมองเห็นเส้นทางต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ซึ่งแม้จะทำความสะอาดมาเป็นอย่างดีแล้ว ก็ยังมีโอกาสที่กระจกมองหน้ารถจะถูกบดบังด้วยน้ำฝนในช่วงพายุฝนฟ้าคะนอง หรือถูกสิ่งสกปรกที่กระเด็นมาจากรถรอบข้างบดบัง เมื่อเกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวผู้ขับขี่จำเป็นต้องใช้ที่ปัดน้ำฝนทำความสะอาดกระจกมองหน้า ซึ่งหากไม่เพียงพอก็จะต้องฉีดน้ำเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้การทำความสะอาดมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการดูแลรักษาให้อุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ทำงานได้ดีอยู่เสมอจึงมีความสำคัญและจำเป็นมาก โดยยางปัดน้ำฝนหากพบว่ามีลักษณะชำรุดหรือเสื่อมสภาพควรทำการเปลี่ยนใหม่ทันที มีการเติมน้ำล้างกระจกอย่างสม่ำเสมอ หรือหากพบว่าท่อฉีดมีลักษณะอุดตันควรเร่งดำเนินการแก้ไขทันที
  4. การตรวจสอบสัญญาณเตือนต่าง ๆ อยู่เสมอ รถมือสอง ในปัจจุบันนั้นจะมีการแสดงสัญลักษณ์เตือนบริเวณหน้าปัดรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง ระบบเบรก หรืออื่น ๆ ซึ่งหากสัญลักษณ์ต่าง ๆ เหล่านี้มีการแสดงขึ้นมาที่หน้าจอ ย่อมแสดงถึงการทำงานต่าง ๆ ที่ผิดปกติ ซึ่งสามารถส่งผลต่อความปลอดภัย และการวิ่งรถเป็นระยะทางนาน ๆ โดยตรง ดังนั้นหากพบว่ารถยนต์มีสัญลักษณ์ที่แสงดถึงอาการที่ผิดปกติต่าง ๆ เหล่านี้ เจ้าของรถควรรีบนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อให้ช่างที่ชำนาญการดำเนินการแก้ไขทันที เพราะปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้แม้ว่ารถยนต์จะยังขับเคลื่อนอยู่ได้ แต่ก็อาจทำให้ความเสียหายขยายวงกว้าง หรือเสียหายมากยิ่งขึ้นได้
  5. การตรวจสอบของเหลวต่าง ๆ ของรถยนต์ การทำงานของรถมือสอง จะไม่สามารถดำเนินการได้เลยหากปราศจากของเหลวที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำหล่อเย็น หรือน้ำมันเกียร์ ซึ่งของเหลวต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีอยู่เพื่อช่วงให้การทำงานของรถยนต์มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเจ้าของรถจึงควรหมั่นดูแลรักษาให้ของเหลวต่าง ๆ เหล่านี้อยู่ในระดับที่ปกติ ไม่มีลักษณะของการรั่วซึม รอยต่อและท่อส่งของเหลวไม่มีรอยรั่วซึม เพื่อให้ของเหลวต่าง ๆ เหล่านี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ระดับความร้อนของเครื่องยนต์มีความปกติ ระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ระบบเบรกและส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์ทำงานได้เป็นปกติ ซึ่งเมื่อเครื่องยนต์ทำงานได้เป็นปกติแล้วย่อมมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และมีความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

เมื่อดูแลรักษารถยนต์ตามรายละเอียดดังที่กล่าวมาแล้ว เชื่อได้ว่าการใช้รถยนต์มือสองของท่านย่อมมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากการด้อยประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ และยังช่วยให้ยืดอายุการใช้งานของรถยนต์มือสองยาวนานได้ดีจนกลายเป็นความคุ้มค่า เจ้าของรถไม่ต้องเสียทั้งเงินและเวลาในการซ่อมบำรุงเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งานส่วนต่าง ๆ บ่อย ๆ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *