รถมือสอง

วิธีดูแลรถมือสองให้วิ่งได้นานและปลอดภัย

วิธีดูแลรถมือสองให้วิ่งได้นานและปลอดภัย

รถยนต์คือยานพาหนะที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี แต่การที่จะทำให้ยานพาหนะชนิดนี้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานที่ปลอดภัยนั้น จำเป็นต้องอาศัยการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมและถูกวิธี โดยเฉพาะรถมือสอง ที่มีอายุการใช้งานมาแล้วระยะหนึ่ง ความสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ย่อมด้อยกว่ารถยนต์ใหม่ ๆ ที่พึ่งออกจากศูนย์บริการ การดูแลรักษาให้รถยนต์อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอจึงนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก โดยมีรายละเอียดวิธีการดูแลรักษาดังต่อไปนี้